Kiểm nghiệm sản phẩm (gọi cách khác là xét nghiệm) là công việc rất quan trọng và bắt buộc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Nhằm đảm bảo tính chất lượng của của sản phẩm

Kết quả kiểm nghiệm của sản phẩm đông trùng hạ thảo Nhân Tâm

Là một trong những doanh nghiệp đầu tiên nghiên cứu và nuôi trồng đông trùng hạ thảo thành công. Với bề dày kinh nghiệm và tâm huyết mang đến sản phẩm tốt nhất cho sức khoẻ cộng. Công ty TNHH Đông Trùng Hạ Thảo Nhân Tâm luôn phải đặt chất lượng lên hàng đầu và xác định đây là yếu tố tiên quyết để trở lên thành công.

Kết quả kiểm nghiệm

  • Theo quy định nhà nước về nồng độ trong rượu như sau:
Tên chỉ tiêu Mức cho phép
Hàm lượng etanol Tự công bố
Hàm lượng methanol, mg/l etanol 100 độ < 100
Hàm lượng rượu bậc cao , tính theo metyl-2 propanol-1, mg/l etanol 100o < 60
Hàm lượng andehit, tính theo axetaldehyd, mg/l etanol 100o < 50
Hàm lượng este, tính theo etyl axetat, mg/l etanol 100o < 13
  • Kết quả kiểm nghiệm của rượu Đông Trùng Hạ Thảo Nhân Tâm

Dựa vào kết quả kiểm nghiệm số HN 104041217 thì rượu đông trùng hạ thảo Nhân Tâm luôn đạt dưới mức quy định của nhà nước nhiều lần. Khách hàng có thể sử dụng hoàn toàn yên tâm.

Giấy kiểm nghiệm rượu đông trùng hạ thảo
Giấy kiểm nghiệm rượu đông trùng hạ thảo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *