Showing all 9 results

Giảm giá - 20%

Đông trùng hạ thảo sấy khô

COMBO ĐẶC BIỆT ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO NHÂN TÂM

3,800,000 3,040,000
Giảm giá - 20%

Sản Phẩm Đông Trùng Hạ Thảo

ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO TƯƠI – 100 Gram

375,000 300,000
Giảm giá - 20%

Đế đông trùng hạ thảo sấy khô

ĐẾ ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO SẤY KHÔ – 1000 Gram

1,500,000 1,200,000
Giảm giá - 20%

Đông trùng hạ thảo sấy khô

ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO SẤY KHÔ – 15 Gram

2,000,000 1,600,000
Giảm giá - 20%

Đông trùng hạ thảo sấy khô

ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO SẤY KHÔ – 25 Gram

3,200,000 2,560,000
Giảm giá - 20%

Đông trùng hạ thảo sấy khô

ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO SẤY KHÔ – 50 Gram

6,000,000 4,800,000
Giảm giá - 20%

Rượu đông trùng hạ thảo

RƯỢU ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO – LOẠI 500ml

700,000 560,000
Giảm giá - 20%

Rượu đông trùng hạ thảo

RƯỢU ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO – LOẠI 750ml

1,000,000 800,000
Giảm giá - 20%

Rượu đông trùng hạ thảo

RƯỢU ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO – LOẠI 1000ml

1,200,000 960,000