ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO - DƯỢC LIỆU QUÝ CHO SỨC KHỎE

ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO - DƯỢC LIỆU QUÝ CHO SỨC KHỎE

ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO NHÂN TÂM - SỨC KHỎE QUÝ HƠN VÀNG

ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO NHÂN TÂM - SỨC KHỎE QUÝ HƠN VÀNG

ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO NHÂN TÂM - SỨC KHỎE QUÝ HƠN VÀNG

PHÓNG SỰ VỀ ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO

Đông trùng hạ thảo là gì? Trong đó có những hoạt chất quan trọng nào ?

Đông trùng hạ thảo tự nhiên khác gì so với đông trùng hạ thảo nhân tạo

Tác dụng đông trùng hạ thảo, hướng dẫn sử dụng đơn giản

Tác dụng của đông trùng hạ thảo đối với sức khoẻ con người thế nào?

Tác dụng của Đông Trùng Hạ Thảo nuôi cấy so với tự nhiên.

SẢN PHẨM NỔI BẬT

Giảm giá - 30%

Đông trùng hạ thảo sấy khô

COMBO ĐẶC BIỆT ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO NHÂN TÂM

3,800,000 2,660,000
Giảm giá - 30%

Sản Phẩm Đông Trùng Hạ Thảo

ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO TƯƠI – 100 Gram

375,000 263,000
Giảm giá - 30%

Đế đông trùng hạ thảo sấy khô

ĐẾ ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO SẤY KHÔ – 1000 Gram

1,500,000 1,050,000
Giảm giá - 30%

Đông trùng hạ thảo sấy khô

ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO SẤY KHÔ – 15 Gram

2,000,000 1,400,000
Giảm giá - 30%

Đông trùng hạ thảo sấy khô

ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO SẤY KHÔ – 25 Gram

3,200,000 2,240,000
Giảm giá - 30%

Đông trùng hạ thảo sấy khô

ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO SẤY KHÔ – 50 Gram

6,000,000 4,200,000
Giảm giá - 30%

Rượu đông trùng hạ thảo

RƯỢU ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO – LOẠI 500ml

700,000 490,000
Giảm giá - 30%

Rượu đông trùng hạ thảo

RƯỢU ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO – LOẠI 750ml

1,000,000 700,000
Giảm giá - 30%

Rượu đông trùng hạ thảo

RƯỢU ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO – LOẠI 1000ml

1,200,000 840,000

Nhận xét khách hàng về đông trùng hạ thảo nhân tâm

CAM KẾT & CHÍNH SÁCH

Hướng dẫn sử dụng và phản ảnh khách hàng: Vui lòng liên hệ hotline 0987999335.

KHÁCH HÀNG & ĐỐI TÁC